Schakel tussen ideeën en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

Welkom bij Ondernemersvereniging
Business Eiland Utrecht


Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht is er voor bedrijven gevestigd in het gebied dat begrensd wordt door het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de noordzijde door de Beneluxlaan en de Europalaan. De ondernemersvereniging streeft meer eenheid na, zodat er een gemeenschappelijke visie op het gebied in de richting van de lokale overheid en andere externe partijen kan ontstaan. Een groot deel van de werkgelegenheid is in dit gebied gevestigd. Er is meer winst te behalen uit een effectieve, professionele samenwerking.

Een gemeenschappelijke, professioneel georganiseerde belangenbehartiging kan niet alleen de belangenbehartiging richting de overheden organiseren, maar ook door een gemeenschappelijke aanpak van collectief te benoemen thema’s het vestigingsklimaat voor bedrijven gunstig beïnvloeden. Gezamenlijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de wijk (uit maatschappelijke betrokkenheid) zal het vestigingsklimaat ook ten goede komen. Het nut van een goede collectieve belangenbehartiging is evident. Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht streeft dan ook naar een grote en betrokken achterban uit het lokale bedrijfsleven.