Schakel tussen idee├źn en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

22 februari 2018

Groen licht voor woningen Merwedekanaalzone

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie en de milieueffectrapportage (MER) van de Merwedekanaalzone vastgesteld. Dit bedrijventerrein wordt de grootste binnenstedelijke bouwlocatie van Utrecht en één van de grootste van Nederland. Hier kan nu een levendige, energiezuinige en groene stadswijk gerealiseerd worden. De komende vijftien jaar komen hier in ieder geval 6.000 nieuwe woningen en bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen.

Met goedkeuring van de plannen door de raad kunnen de al in gang gezette projecten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de herontwikkeling van het voormalige Defensieterrein, Eendrachtlaan 10 en de plannen voor nieuwbouw van Holland Casino aan de Winthontlaan. Op het Defensieterrein komen 600 energiezuinige koop- en huurappartementen (waarvan 120 sociale huur) en eengezinswoningen in verschillende prijsklassen. Ook komen er groene speelplekken en een buurtpark aan het Merwedekanaal.

Visie aangepast
De raad heeft een aantal wijzigingen aangebracht. Het percentage sociale woningbouw mag niet minder worden dan 30 procent. Bovendien heeft de raad het percentage middeldure huurwoningen verhoogd van 15 naar 25 procent. Het aandeel koopwoningen blijft 45 procent. Ook heeft de raad opdracht gegeven om nader te onderzoeken om het aantal bruggen voor langzaam verkeer te minimaliseren. De raad wil een variant uitgewerkt zien, waarbij één extra brug wordt gerealiseerd tussen de Socratesbrug en de Balijebrug; dit in nauw overleg met buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers. Daarnaast vraagt de raad aandacht voor menselijke maat en gezond stedelijk leven. Zo moet in de visie worden opgenomen dat er een groene, ecologische verbinding komt tussen het toekomstige Merwedepark en park Transwijk. Verder geeft de raad het college opdracht om te onderzoeken hoe tijdens de bouw en ook daarna bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid. De raad dringt er bij het college op aan om het participatieproces onverminderd voort te zetten. Daarbij moet meer aandacht komen voor de belangen van bewoners in omliggende buurten. Het college blijft hier intensief op inzetten. Naast de stadsgesprekken komen er ook kleinschaliger buurtgesprekken en klankbordgroepen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden

Innovatieve gebiedsontwikkeling
De omgevingsvisie is de opmaat voor verdere ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone. De ambitie is door te groeien naar 10.000 woningen. Gezien de hoeveelheid woningen en voorzieningen op een beperkt oppervlak, is verder onderzoek nodig op het gebied van energie, mobiliteit en leefbaarheid. In het tweede deel van de omgevingsvisie worden de resultaten van de onderzoeken opgenomen. Hierover wordt naar verwachting begin 2019 besloten.

 

Terug

Agenda

prevFebruary 2019next
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  

Nieuws

  

Gebruik de NU-connect deel e-bike tot 31 december gratis!


Sfeer, Spel en Spanning bij Holland Casino


Netwerkborrel bij Holland Casino Utrecht