Schakel tussen ideeën en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

28 juni 2019

MKB phishing test

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor de MKB phishing test. De MKB phishing test is een pilot op het gebied van phishing die wij vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC) landelijk aanbieden aan Mkb’ers. Wij werken hierin samen met de Politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Platformen Veilig Ondernemen (PVO).

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers op de hoogte zijn van deze pilot. Om dit te bereiken schrijven wij verschillende partijen aan voor wie dit mogelijk interessant is.
 

Wat houdt de MKB phishing test in?

Phishing is één van de grootste cyberrisico’s binnen het MKB. 80% van de ondernemers heeft hiermee te maken gehad. Om bij te dragen aan de weerbaarheid van bedrijven bieden wij ondernemers gratis een phishing test aan. Zo zien ondernemers hoe gevoelig hun bedrijf is voor phishing en leren medewerkers phishing mails herkennen. Een gespecialiseerd IT- bedrijf voert deze test uit.

Phishing tests worden door grotere bedrijven al vaak ingezet als veiligheidstraining. Een phishing test is een soort digitale brandoefening voor bedrijven waarbij medewerkers een email ontvangen die alle kenmerken van een phishing e-mail heeft, maar uiteraard geen schade aanricht. Meer informatie over de pilot vindt u in bijgevoegde flyer en op https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/ . Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen via de website hun interesse kenbaar maken.


Meer informatie?

Als u nog vragen heeft, stuur een e-mail of bel naar één van onderstaande contactpersonen

Evelien van de Veer (070 379 7616)

Thomas Dirkmaat (070 379 8176)

Farin Ang (070 379 6540)

 

Evelien van de Veer

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73, B Zuid 2e etage

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

........................................................................

M 070 379 7616/ 06-55423021

E

Terug