Schakel tussen idee├źn en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

Gebied Kanaleneiland

De wijk Kanaleneiland in de gemeente Utrecht wordt als volgt begrensd:

  • aan de westzijde door het Amsterdam-Rijnkanaal (met aan de overzijde kantorenlocatie Papendorp);
  • aan de oostzijde door het Merwedekanaal. Het bedrijventerrein Merwedekanaalzone Zuid (Kanaleneiland) hoort bestuurlijk bij Transwijk (Transwijk is een subwijk binnen Kanaleneiland);
  • aan de noordzijde door de buurten Welgelegen en Den Hommel (West), begrensd door de Weg der Verenigde Naties en de Ds. Martin Luther Kinglaan;
  • aan de zuidzijde loopt Kanaleneiland door tot de plek waar het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal samenkomen.
     

Buurten zijn Kanaleneiland-Noord en -Zuid, gescheiden door de Churchilllaan. Ten oosten van Kanaleneiland, in Transwijk, bevindt zich Park Transwijk dat in 2005 na een grootscheepse herinrichting heropend werd. Verder is er het Marco Polopark en een groenzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Door Kanaleneiland lopen belangrijke verkeersaders: de A12, de Beneluxlaan, de Weg der Verenigde Naties en de Ds. Martin Luther Kinglaan (een gevolg van het strikt scheiden van wonen en verkeer). De sneltram loopt in de middenberm van de Beneluxlaan langs de wijk. De tram doet hier de haltes aan op het 24 Oktoberplein-Zuid, het 5 Mei Plein, de Vasco da Gamalaan en verderop, op de Europalaan-Zuid bij het bedrijventerrein Merwedekanaalzone Zuid, is de halte Kanaleneiland-Zuid. Iets voorbij de A12 aan de Taludweg bij het Transferium Westraven, bevindt zich de halte Transferium/Westraven. Verder doet nog een flink aantal buslijnen de wijk aan.

In de wijk bevinden zich verspreid over een aantal locaties concentraties van bedrijvigheid. In de strook aan de oostkant van de wegen Europalaan en Den Oudenlaan, langs het Merwedekanaal, zijn de meeste bedrijven geconcentreerd. Een gemengd gebied, waar kantoren, bedrijfsruimte en groothandel wordt aangetroffen. In dit gebied vindt herontwikkeling plaats naar woningen.

Kanaleneiland heeft veel verschillende voorzieningen. In het centrum van de wijk ligt een groot winkelcentrum. Bovendien is er een groot aantal scholen in de wijk voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Naast het groot wijkwinkelcentrum kent de wijk nog een aantal kleinere buurtwinkelcentra. In het zuiden van de wijk is de Utrechtse Woonboulevard gevestigd. Deze woonboulevard is ondanks de huidige marktomstandigheden een van de beter renderende woonboulevards van Nederland.

Het kantoorvolume in Kanaleneiland bedraagt zo'n 400.000 m2 en is de laatste jaren redelijk constant gebleven. De gebruikers zijn overwegend uit de zakelijke dienstverlening afkomstig. In de huidige economische conjunctuur met een verruimde kantorenmarkt staat Kanaleneiland als zakelijke vestigingslocatie onder druk. De huurprijzen zijn de laatste jaren gedaald, maar de leegstand van kantoorgebouwen volgt de landelijke trend. Het vertrek van bedrijven naar de nieuwere kantoorlocatie Papendorp aan de overzijde van de A12 is hier ook debet aan.

Het imago van de wijk behoeft verbetering, ook al zijn de criminaliteit en overlast de laatste jaren sterk verminderd. Daartoe hebben maatregelen als voorlichting, een strakkere handhaving, de openbare camerabeveiliging en surveillance in delen van de wijk en initiatieven van maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties om o.a. de jeugd meer van straat te halen een rol gespeeld. De gemeente en corporaties werken er hard aan om van Kanaleneiland een wijk te maken waar het prettig wonen en werken is. Ook Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht investeert indirect in het leefklimaat van de wijk en ondersteunt, daar waar mogelijk, initiatieven die verbindend zijn met het lokale bedrijfsleven.

De belangrijkste stedelijke hoofdroutes voor autoverkeer naar het stadscentrum lopen langs of door de wijk. Het gebied ligt gunstig ten opzichte van de snelwegen en de drukke verkeersassen die Kanaleneiland omzomen. Het centrum van de stad Utrecht is goed bereikbaar met de tram en bus.