Schakel tussen idee├źn en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht hanteert de volgende doelstellingen:

  • Collectieve belangenbehartiging : van ondernemers gevestigd in Kanaleneiland.
  • Politiek gesprekspartner : de ondernemersvereniging wil de stem zijn van de in Kanaleneiland gevestigde ondernemers richting de gemeente, provincie Utrecht e.d.
  • Lobbyfunctie : Het bestuur van de ondernemersvereniging neemt deel aan Platform Ondernemend Utrecht (POU), waar regelmatig bredere afstemming met besturen van andere Utrechtse ondernemersorganisaties plaatsvindt om een nog breder draagvlak te vormen bij de opvoering én aanpak van thema’s die van invloed kunnen zijn op het Utrechts ondernemerschap. Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht behartigt de economische belangen van Kanaleneiland in Platform Ondernemend Utrecht, waarin beleid wordt bepaald t.a.v. stadsbrede onderwerpen.
  • Actief rond thema’s : in plaats van een diversiteit aan thema’s te behandelen, wordt gekozen voor een doelgerichte en systematische aanpak van enkele hoofdthema’s (afhankelijk van de actualiteit en urgentie). De thema’s Veiligheid rondom het bedrijfsleven in samenhang met het Imago van de wijk Kanaleneiland en de Communicatie/PR, evenals Uitstraling en onderhoud, de Ondersteuning van (nieuw) gevestigde ondernemers en Verbinding met de lokale overheid staan hoog op de agenda.
  • Kennis : kennisuitwisseling door én aan ondernemers. Kennisoverdracht in en op het gebied van bijv. parkmanagement & beheer, bedrijfsbeveiliging, infrastructuur, etc. De ondernemersvereniging wordt als serieus gesprekspartner gezien door externe partijen.
  • Netwerk : Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht wil een netwerk bieden aan de aangesloten bedrijven door het organiseren van thematische bijeenkomsten en de jaarlijkse ledenvergadering.